قراردادهای نظارت راه

تیم ما با استفاده از تجهیزات پیشرفته و فناوری‌های نوین، به صورت مستمر از پیشرفت‌های تکنولوژیکی در زمینه نظارت راه بهره می‌برد. اعتماد شما در ما، الهام بخش اصلی برای بهبود و ارتقاء خدمات ما است.

 

مشاوره خدمات موردی در منطقه ویژه اقتصادی

کارفرما: منطقه ویژه اقتصادی کاشان

تاریخ:    ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

مدت قرارداد: ۱۲ ماه

نحوه پیشرفت
۱۰۰%
پیشرفت پروژه
۹۰%

قرارداد نظارت معابر

کارفرما: منطقه ویژه اقتصادی کاشان

تاریخ:    ۱۴۰۰/۱۲/۰۹

مدت قرارداد: ۳۵ ماه

نحوه پیشرفت
۱۰۰%
پیشرفت پروژه
۹۰%

انجام خدمات مشاوره نظارت کارگاهی پروژه های عمرانی منطقه ۳

کارفرما: شهرداری کاشان

تاریخ:  ۱۳۹۶/۰۳/۰۱

مدت قرارداد: ۶ ماه

نحوه پیشرفت
۱۰۰%
پیشرفت پروژه
۹۰%

انجام خدمات مشاوره نظارت کارگاهی پروژه های عمرانی منطقه ۴

کارفرما: شهرداری کاشان

تاریخ:  ۱۳۹۵/۲/۱۲

مدت قرارداد: ۱ سال

نحوه پیشرفت
۱۰۰%
پیشرفت پروژه
۹۰%

انجام خدمات مشاوره نظارت کارگاهی پروژه های عمرانی منطقه ۳

کارفرما: شهرداری کاشان

تاریخ:  ۱۳۹۵/۲/۱۲

مدت قرارداد: ۱ سال

نحوه پیشرفت
۱۰۰%
پیشرفت پروژه
۹۰%

نظارت کارگاهی و عالیه فاز سوم پروژه های نگهداشت راه باند

کارفرما: شهرداری منطقه ۱۶

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

مدت قرارداد: ۱۲ ماه

نحوه پیشرفت
۱۰۰%
پیشرفت پروژه
۹۰%

نظارت کارگاهی و عالیه فاز سوم پروژه های نگهداشت راه باند

کارفرما: شهرداری منطقه ۸

تاریخ:۱۳۹۵/۰۹/۲۲

مدت قرارداد:  —

نحوه پیشرفت
۱۰۰%
پیشرفت پروژه
۹۰%

نظارت کارگاهی و عالیه فاز سوم

کارفرما: شهرداری منطقه ۸

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۱۱

مدت قرارداد: ۴ ماه

نحوه پیشرفت
۱۰۰%
پیشرفت پروژه
۹۰%

نظارت عالیه و کارگاهی بر احداث راه دسترسی به معادن الیگودز

کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

تاریخ:۱۳۹۳/۱۲/۰۹

مدت قرارداد:  –

نحوه پیشرفت
۱۰۰%
پیشرفت پروژه
۹۰%

نظارت کارگاهی و عالیه پل ورودی حلب

کارفرما: شهرداری شهر حلب

تاریخ:۱۳۹۱/۶/۱

مدت قرارداد: ۲ ماه

نحوه پیشرفت
۱۰۰%
پیشرفت پروژه
۹۰%

نظارت راه دسترسی به معادن تواندشت به طول ۲ کیلومتر

کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

تاریخ:۱۳۹۳/۰۷/۰۱

مدت قرارداد: ۶ ماه

نحوه پیشرفت
۱۰۰%
پیشرفت پروژه
۱۰۰%

نظارت راه دسترسی به معادن منطقه شاقز به طول ۱۸ کیلومتر و راه معادن منطقه هاشمی ۴ کیلومتر

کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

تاریخ:۱۳۹۴/۴/۲۳

مدت قرارداد: –

نحوه پیشرفت
۱۰۰%
پیشرفت پروژه
۹۰%

نظارت بر پروژه احداث جاده دسترسی حراستی (پاترول رود) و دیوار پیرامونی سایت ایران هرمز

کارفرما: ایران هرمز

تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۱۴

مدت قرارداد: –

نحوه پیشرفت
۱۰۰%
پیشرفت پروژه
۹۰%

انجام خدمات نظارت یکپارچه پروژه خاکبرداری و بسترسازی معابر داخلی منطقه وِیژه اقتصادی کاشان

کارفرما: منطقه ویژه اقتصادی کاشان

تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۰۱

مدت قرارداد: یک سال

نحوه پیشرفت
۱۰۰%
پیشرفت پروژه
۹۰%
پیمایش به بالا