قراردادهای نظارت ساختمان

مهندسین مشاور در حوزه نظارت ساختمان نقش بسیار مهمی در اجرای پروژه‌های ساختمانی دارند. آنها به عنوان متخصصان فنی و مهندسی، با دقت و دانش فنی خود، مسئولیت نظارت بر فرآیند ساختمانی را بر عهده می‌گیرند.

 

نظارت ساختمان و محوطه اداری منطقه ویژه اقتصادی کاشان بهمراه تفکیک پهنه ها در فاز اول

کارفرما: منطقه ویژه اقتصادی کاشان (ایمیدرو)

تاریخ:    ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

مدت قرارداد: ۱۲ ماه

نحوه روند کار
۱۰۰%
رضایت کارفرما
۹۰%

نظارت بر عملیات اجرایی پروژه ساختمانی خیابان مولوی

کارفرما: فرش آرا مشهد

تاریخ:    1402/04/21

مدت قرارداد: 24 ماه

نحوه روند کار
۱۰۰%
رضایت کارفرما
۹۰%

نظارت ساختمان فرمانداری سرخه

کارفرما: فرمانداری سمنان

تاریخ:  ۱۴۰۰/۰۸/۰۳

مدت قرارداد: ۱۸ ماه

نحوه روند کار
۱۰۰%
رضایت کارفرما
۱۰۰%

نظارت بر احداث ساختمان

کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

تاریخ:  ۱۴۰۰/۰۸/۰۳

مدت قرارداد: ۴ ماه

نحوه روند کار
۱۰۰%
رضایت کارفرما
۱۰۰%

نظارت نظارت کارگاهی پروژه های شهرک ها و نواحی صنعتی استان

کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی فارس

تاریخ:  ۱۳۹۳/۰۳/۰۱

مدت قرارداد: ۱۲ ماه

نحوه روند کار
۱۰۰%
رضایت کارفرما
۱۰۰%

انجام حدمات مشاوره نظارت میدانگاه آقا

کارفرما: شهرداری کاشان

تاریخ:  ۱۳۹۶/۰۳/۰۱

مدت قرارداد: ۶ ماه

نحوه روند کار
۱۰۰%
رضایت کارفرما
۱۰۰%

انجام حدمات مشاوره نظارت میدانگاه آقا

کارفرما: شهرداری کاشان

تاریخ:  ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

مدت قرارداد: ۶ ماه

نحوه روند کار
۱۰۰%
رضایت کارفرما
۱۰۰%

نظارت فاز ۳ احداث تکمیل و تعمیر مساجد سطح استان

کارفرما: بنیاد مسکن استان کرمانشاه

تاریخ:  ۱۳۹۸/۰۲/۳۱۱

مدت قرارداد: ۲ ماه

نحوه روند کار
۱۰۰%
رضایت کارفرما
۱۰۰%
مهندسین مشاور در حوزه نظارت ساختمان با ارزیابی مستندات، بررسی نقشه‌ها و مدارک مربوطه، انجام بازرسی‌های میدانی و پیگیری اجرای صحیح نقشه‌ها و استانداردها، مطمئن می‌شوند که ساختمان‌ها طبق ضوابط و مقررات معتبر ساخته می‌شوند.
مهندسین مشاور رهنمون خاک
ارتباط با تیم ما

مهندسین مشاور رهنمون خاک

پیمایش به بالا