قراردادهای طراحی شهری

تحت قراردادهای رسمی، مهندسین مشاور رهنمون خاک با ارائه خدمات حرفه‌ای در حوزه طراحی شهری، در جهت توسعه پایدار و بهبود سیستم‌های شهری، با بهره گیری از رویکردهای نوین و فناوری‌های پیشرفته، به طراحی و اجرای طرح‌های هوشمندانه و مستدام در شهرها می‌پردازند.

 

نظارت کارگاهی پروژه منطقه گردشگری دره گردو

کارفرما: شهرداری اراک

تاریخ:  ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

مدت قرارداد: –

نحوه روند کار
۵۱%
رضایت کارفرما
۹۰%

مطالعات و طراحی ۲۵۰ هکتار و راه های دسترسی فاز اول منطقه ویژه اقتصادی کاشان

کارفرما: منطقه ویژه اقتصادی کاشان

تاریخ:  ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

مدت قرارداد: –

نحوه روند کار
۶۱%
رضایت کارفرما
۹۰%

طراحی بدنه ۵۵ متری

کارفرما: شهرداری اراک

تاریخ: ۹۳/۰۴/۱۵

مدت قرارداد: –

نحوه روند کار
۶۱%
رضایت کارفرما
۹۰%

مطالعات و امکان سنجی و طراحی بزرگراه امیر کبیر اراک

کارفرما: شهرداری اراک

تاریخ: ۹۳/۰۵/۰۶

مدت قرارداد: –

نحوه روند کار
۶۱%
رضایت کارفرما
۹۰%
پیمایش به بالا