پروژه نظارتی تکمیل عملیات راه دسترسی به معادن الیگودرز

  • کارفرما: سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

  • مشاور : مهندسین مشاور رهنمون خاک

  • پیمانکار : سازه نگین آزیموت

  • تاریخ شروع پروژه : 20/12/1393

  • احجام پروژه :تماس با شرکت مهندسین مشاور رهنمون خاک

با ما در تماس باشید . انتقادات ، پیشنهادات و سوالات خود را با ما در میان بگذارید .

دسترسی سریع